• tip
  • tip
  • tip
  • tip
Tender & Sebut Harga
article printer email
No Perkara
1 PAPARAN BORANG JADUAL TENDER TERHAD : PERKHIDMATAN PERUNDING - PROGRAM NON-REVENUE WATER (NRW) NASIONAL PENDEKATAN 1 NEGERI KELANTAN

Tarikh Iklan Disiarkan : 08 Disember 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 15 Disember 2017
2 PAPARAN BORANG JADUAL TENDER TERBUKA : PERKHIDMATAN PERUNDING - PROGRAM NON-REVENUE WATER (NRW) NASIONAL PENDEKATAN 1 NEGERI SARAWAK, (NO TENDER: BBA(T)26/2017)

Tarikh Iklan Disiarkan : 07 Disember 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 21 Disember 2017
3 PERKHIDMATAN PERUNDING - PROGRAM NON-REVENUE WATER ( NRW ) NASIONAL PENDEKATAN 1 NEGERI SABAH (TENDER SEMULA) BBA(T)23/2017

Tarikh Iklan Disiarkan : 06 November 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 13 November 2017
4 PERKHIDMATAN SEWAAN BROADBAND PORTAWIFI BAGI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 03 November 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 10 November 2017
5 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN PEMBERSIHAN TUMBUH-TUMBUHAN DI KAWASAN EMPANGAN MENGKUANG

Tarikh Iklan Disiarkan : 25 Oktober 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 14 November 2017
6 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM EMEL KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR BAGI TEMPOH DUA BELAS (12) BULAN

Tarikh Iklan Disiarkan : 23 Oktober 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 27 Oktober 2017
7 SEBUTHARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN PAGAR DI AIAS TAPAK TANAH REZAB JABATAN PERKHIDMAIAN PEMBETUNGAN DI ATAS tOT 5173, SG. SIPUT, MUKIM KOTA LAMA, KUALA KANGSAR, PERAK.

Tarikh Iklan Disiarkan : 20 Oktober 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 20 November 2017
8 PAPARAN BORANG JADUAL TENDER TERHAD : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING - PROGRAM NON-REVENUE WATER (NRW) NASIONAL PENDEKATAN 1 NEGERI PAHANG

Tarikh Iklan Disiarkan : 17 Oktober 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 31 Oktober 2017
9 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL BAHAN PROMOSI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 17 Oktober 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 24 Oktober 2017
10 KERJA-KERJA PENYAMBUNGAN PAIP BEKALAN AIR DARIPADA PAIP PBAPP BAGI PROJEK PEMBESARAN EMPANGAN MENGKUANG, PULAU PINANG – MENAIKTARAF RUMAH PAM MAK SULONG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN.

Tarikh Iklan Disiarkan : 26 September 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 05 September 2017
11 Membekal, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji dan Mentauliah Perisian Serta Perkhidmatan Aplikasi Sistem Perakaunan Berkomputer Berasaskan ‘Cloud’ yang Mematuhi Kriteria ‘Standard Accounting System For Government Agencies’ (SAGA) untuk SEDA Malaysia.

Tarikh Iklan Disiarkan : 13 September 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 04 Oktober 2017
12 PEROLEHAN HIJAU: TAWARAN SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MENULIS, MEREKABENTUK, MENCETAK DAN MEMBEKAL MAJALAH “TRANSITIONING THE NATION TOWARDS SUSTAINABLE ENERGY MALAYSIA (TTNTSE)” UNTUK SATU (1) ISU DISEMBER BAGI TAHUN 2017 DAN TIGA (3) ISU (APRIL, OGOS DAN DISEMBER) BAGI TAHUN 2018 BAGI SEDA MALAYSIA.

Tarikh Iklan Disiarkan : 12 September 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 22 September 2017
13 eBIDDING MEMBEKALKAN TONER DAN KATRIJ MESIN CETAK (PRINTER) BERCIRIKAN HIJAU UNTUK KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 25 Ogos 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 08 September 2017
14 PERKHIDMATAN NAIK TARAF SISTEM PEMANTAUAN PROJEK AIR, GREEN DAN TENAGA (SMArT) DAN SISTEM PERMOHONAN ONLINE DANA MALAYSIA ELECTRIC SUPPLY INDUSTRIES TRUST ACCOUNT (MESITA) DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 23 Ogos 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 28 Ogos 2017
15 PERKHIDMATAN PERUNDING - PROGRAM NON-REVENUE WATER ( NRW ) NASIONAL PENDEKATAN 1 NEGERI SABAH

Tarikh Iklan Disiarkan : 21 Ogos 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 15 September 2017
16 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN SKIM PERLINDUNGAN INSURAN BERKELOMPOK (TAKAFUL) KAKITANGAN SEDA MALAYSIA

Tarikh Iklan Disiarkan : 17 Ogos 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 05 September 2017
17 PERKHIDMATAN SEWAAN KENDERAAN BAGI KEGUNAAN PEGAWAI PENGIRING YB MENTERI DI SABAH BAGI TEMPOH 1 TAHUN

Tarikh Iklan Disiarkan : 11 Ogos 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 17 Ogos 2017
18 PERKHIDMATAN PEMBAIKAN HOST SERVER THIN CLIENT BAGI PENGGUNAAN THIN CLIENT KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Tarikh Iklan Disiarkan : 07 Ogos 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 09 Ogos 2017
19 PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERKAKASAN WEB APPLICATION FIREWALL DAN KHIDMAT SOKONGAN TEKNIKAL DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 07 Ogos 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 14 Ogos 2017
20 PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERKAKASAN ANTISPAM DAN KHIDMAT SOKONGAN TEKNIKAL DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 07 Ogos 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 14 Ogos 2017
21 Supply, Deliver, Install, Testing and Commissioning and Maintenance of Minimum 3KWP (Nominal) Per House of Building Integrated Solar Photovoltaic (BIPV) System.

Tarikh Iklan Disiarkan : 01 Ogos 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 31 Disember 2017
22 Notis Sebutharga: Kerja-kerja Penyiasatan Tanah Untuk Cadangan Kerja-kerja Meningkatkan Sumber Air Mentah Bagi Loji Rawatan Air Gemas, Negeri Sembilan

Tarikh Iklan Disiarkan : 21 Julai 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 03 Ogos 2017
23 KERJA-KERJA PEMASANGAN PAGAR DIATAS TAPAK TANAH JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN DI ATAS LOT 4335, MUKIM PARIT BUNTAR, DAERAH KERIAN, PERAK.

Tarikh Iklan Disiarkan : 12 Julai 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 22 Ogos 2017
24 KERJA-KER.]A PEMASANGAN PAGAR DIATAS TAPAK TANAH JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN DI ATAS LOT 5]73, SG. SIPUT, MUKIM KOTA LAMA, KUALA KANGSAR, PERAK.

Tarikh Iklan Disiarkan : 12 Julai 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 21 Ogos 2017
25 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENERBITAN BUKU LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Tarikh Iklan Disiarkan : 03 Julai 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 07 Julai 2017
26 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN SKIM PERLINDUNGAN INSURAN BERKELOMPOK KAKITANGAN SEDA MALAYSIA

Tarikh Iklan Disiarkan : 20 Jun 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 05 Julai 2017
27 PEROLEHAN HIJAU: TAWARAN SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MENULIS, MEREKABENTUK, MENCETAK DAN MEMBEKAL MAJALAH “TRANSITIONING THE NATION TOWARDS SUSTAINABLE ENERGY (TTNTSE)” UNTUK TAHUN 2017 DAN 2018 BAGI SEDA MALAYSIA

Tarikh Iklan Disiarkan : 30 Mei 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 07 Jun 2017
28 PENGGANTIAN PAM AIR MENTAH FASA 1 DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI LRA KG. LAWA GADONG, BEAUFORT, SABAH

Tarikh Iklan Disiarkan : 19 Mei 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 22 Jun 2017
29 Notis Sebutharga: Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Untuk Aset-Aset Projek Pembesaran Empangan Mengkuang, Pulau Pinang.

Tarikh Iklan Disiarkan : 25 April 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 04 Mei 2017
30 SEBUT HARGA : PERKHIDMATAN SEWAAN LUKISAN DI ARAS 1, 2, 3, 4, 5 DAN 6, KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 18 April 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 24 April 2017
31 Notis Sebutharga: Kerja-Kerja Penyiasatan Tanah Untuk Kajian Kemungkinan dan Kajian Impak Alam Sekitar Terperinci Bagi Pembinaan Empangan Mersing.

Tarikh Iklan Disiarkan : 13 April 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 25 April 2017
32 Design, Supply, Deliver, Install, Testing & Commissioning and Maintenance of minimum 3kWp (nominal) per house of Building Integrated Solar Photovoltaic (BIPV) System and Ancillary Works at Selected 1,620 Houses under MySuria Program

Tarikh Iklan Disiarkan : 10 April 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 08 Mei 2017
33 Pembinaan Satu(1) Buah Tangki Simpanan dan Lain-lain Kerja Yang Berkaitan Bagi Meningkatkan Sistem Simpanan dan Bekalan Air Bagi Penduduk di Kawasan Lajau dan Ganggarak, WP Labuan

Tarikh Iklan Disiarkan : 04 April 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 04 Mei 2017
34 Notis Sebutharga: Kerja-Kerja Penyiasatan Tanah Untuk Kajian Kemungkinan Bagi Pembangunan Sumber Air Lembangan Sungai Muar.

Tarikh Iklan Disiarkan : 23 Mac 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 04 April 2017
35 Tender Menyiapkan Kerja-Kerja Terbengkalai Bagi Cadangan Kerja Pemasangan Band Screen Dan Sand Injector Pump Bagi Menyelesaikan Masalah Mendapan Sedimen & Sampah Di Mukasauk Fasa 1 & 2 Loji Rawatan Air Kg. Lawa Gadong, Beaufort, Sabah.

Tarikh Iklan Disiarkan : 16 Februari 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 16 Mac 2017
36 KERJA-KERJA UKUR UNTUK PROJEK PENYALURAN AIR MENTAH ISKANDAR MALAYSIA (PAMIM)

Tarikh Iklan Disiarkan : 15 Februari 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 16 Mac 2017
37 PERKHIDMATAN MENJAHIT, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR BAGI TAHUN 2017

Tarikh Iklan Disiarkan : 06 Februari 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 13 Februari 2017
38 CADANGAN PROJEK MENAIKTARAF EMPANGAN CONGOK, MERSING, JOHOR - JBA(T) 1/2017

Tarikh Iklan Disiarkan : 27 Januari 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 21 Februari 2017
39 Kenyataan Request-for-Proposal (Terbuka) - SEDA

Tarikh Iklan Disiarkan : 24 Januari 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 21 Februari 2017
40 KENYATAAN TAWARAN TENDER OLEH MGTC

Tarikh Iklan Disiarkan : 25 November 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 19 Disember 2016
41 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM EMEL KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR BAGI TEMPOH DUA BELAS BULAN (12) BULAN

Tarikh Iklan Disiarkan : 10 November 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 14 November 2016
42 PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERKAKASAN ANTISPAM DAN KHIDMAT SOKONGAN TEKNIKAL DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 31 Oktober 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 03 November 2016
43 SEBUT HARGA UNTUK PERKHIDMATAN MENCETAK BAHAN PROMOSI BAGI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Tarikh Iklan Disiarkan : 28 Oktober 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 03 November 2016
44 CADANGAN PENYAMBUNGAN HARTANAH ENAM BELAS (16) PREMIS DI8 JALAN BRUNEI OFF JALAN PUDU, KUALA LUMPUR (REKA DAN BINA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 26 September 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 27 Disember 2016
45 TENDER PENYELENGGARAAN PERALATAN ICT, PERISIAN ICT DAN PERALATAN M&E (MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL) BAGI PUSAT DATA HIJAU KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR, MALAYSIA (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 22 September 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 11 Oktober 2016
46 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LUARAN BAGI DESKTOP, LAPTOP DAN PRINTER BAGI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Tarikh Iklan Disiarkan : 22 September 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 28 September 2016
47 Perolehan Hijau - Tawaran Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mentauliah dan Menyelenggara Sistem Pengurusan Dokumen Berkomputer termasuk Latihan untuk SEDA Malaysia

Tarikh Iklan Disiarkan : 07 September 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 19 September 2016
48 TENDER CADANGAN MENAIKTARAF EMPANGAN CONGOK, MERSING, JOHOR DARUL TAKZIM

Tarikh Iklan Disiarkan : 26 Ogos 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 21 September 2016
49 SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI PERISIAN ANTIVIRUS DAN PEMBAHARUAN LESEN ANTIVIRUS BAGI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 03 Ogos 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 10 Ogos 2016
50 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERABOT DAN KELENGKAPAN DI RUMAH YB TIMBALAN MENTERI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR DI NO. 2, JALAN P10C/2, PRESINT 10, 62500 PUTRAJAYA

Tarikh Iklan Disiarkan : 21 Julai 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 28 Julai 2016
51 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN POKOK BUNGA HIDUP BERPASU DAN POKOK BUNGA HIASAN DALAMAN BERPASU SERTA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 20 Julai 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 01 Ogos 2016
52 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENINGKATAN DAN PENYELENGGARAAN LAMAN WEB RASMI UNTUK KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR HIJAU DAN AIR BAGI TAHUN 2016

Tarikh Iklan Disiarkan : 19 Julai 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 22 Julai 2016
53 Tender Projek Post Blackout Short Term To Long Term Support (Canopy Gensets At Pasir Putih, POIC and Labuk) Kerja-Kerja Menggantikan 4 Set Janakuasa Kecil Berkadaran 1250kVA dan Kerja-Kerja Berkaitan.

Tarikh Iklan Disiarkan : 15 Jun 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 12 Julai 2016
54 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN POKOK BUNGA HIDUP BERPASU DAN POKOK BUNGA HIASAN DALAMAN BERPASU SERTA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 13 Jun 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 20 Jun 2016
55 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN SEWAAN KENDERAAN BAGI KEGUNAAN PEGAWAI PENGIRING YB MENTERI DI SABAH BAGI TEMPOH 1 TAHUN

Tarikh Iklan Disiarkan : 10 Jun 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 17 Jun 2016
56 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MELAKSANAKAN SECURITY POSTURE ASSESSMENT (SPA) DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU & AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 10 Mei 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 13 Mei 2016
57 SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYIASATAN TANAH UNTUK CADANGAN PROJEK PEMBINAAN EMPANGAN JERNIH, ALOR GAJAH, MELAKA

Tarikh Iklan Disiarkan : 25 April 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 10 Mei 2016
58 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENERBITAN BUKU LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA) BAGI TAHUN 2015

Tarikh Iklan Disiarkan : 13 April 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 18 April 2016
59 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERKAKASAN INTERNET ACCESS MANAGEMENT DAN FIREWALL DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU & AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 31 Mac 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 07 April 2016
60 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PERKHIDMATAN KAWALAN MAKHLUK PEROSAK DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR, BLOK E4/5, KOMPLEKS E, PUTRAJAYA

Tarikh Iklan Disiarkan : 30 Mac 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 06 April 2016
61 (PINDAAN) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN PERALATAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM KEHADIRAN BIOMETRIK DAN PENGAWAL KESELAMATAN KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA), JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN (JPP) DAN PASUKAN PROJEK PENYALURAN AIR MENTAH PAH

Tarikh Iklan Disiarkan : 08 Mac 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 22 Mac 2016
62 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN SEWAAN KENDERAAN BAGI KEGUNAAN YB TIMBALAN MENTERI TENAGA,TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Tarikh Iklan Disiarkan : 03 Mac 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 10 Mac 2016
63 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERKAKASAN INTERNET ACCESS MANAGEMENT DAN FIREWALL DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU & AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 26 Februari 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 02 Mac 2016
64 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MENYIAPKAN MODEL PROJEK PENYALURAN AIR MENTAH DARI PAHANG KE SELANGOR (PPAMPS)

Tarikh Iklan Disiarkan : 24 Februari 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 24 Februari 2016
65 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MENJAHIT, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR BAGI TAHUN 2016

Tarikh Iklan Disiarkan : 15 Februari 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 18 Februari 2016
66 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN SKIM PERLINDUNGAN INSURAN BERKELOMPOK KAKITANGAN SEDA MALAYSIA

Tarikh Iklan Disiarkan : 03 Disember 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 10 Disember 2015
67 TENDER PROJEK PENGUKUHAN SISTEM PEMBAHAGIAN ELEKTRIK MELALUI PEMBINAAN PPU LIKAS 33/11kV, KOTA KINABALU, SABAH

Tarikh Iklan Disiarkan : 19 Oktober 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 11 November 2015
68 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM EMEL KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR BAGI TEMPOH DUA BELAS (12) BULAN

Tarikh Iklan Disiarkan : 13 Oktober 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 16 Oktober 2015
69 KENYATAAN TAWARAN TENDER PRA-KELAYAKAN (REKA DAN BINA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 07 Oktober 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 23 Oktober 2015
70 SEBUT HARGA BAGI PERLANTIKAN SYARIKAT PEMBERSIHAN UNTUK PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN RUANG PEJABAT DI PEJABAT PASUKAN PROJEK PENYALURAN AIR MENTAH DARI PAHANG KE SELANGOR(PPAMPS), KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA) NO. SEBUT HARGA: PPAMPS(SH)1/2015

Tarikh Iklan Disiarkan : 02 Oktober 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 08 Oktober 2015
71 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PERCETAKAN BANNER, BUNTING DAN BUKU PROGRAM, SEMPENA PENGANJURAN MESYUARAT MENTERI-MENTERI ASEAN MENGENAI TENAGA KE-33 (AMEM-33)

Tarikh Iklan Disiarkan : 10 September 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 14 September 2015
72 PINDAAN :: SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN PERALATAN AUDIO VISUAL (AV), LIGHTING, & LIGHTING TRUSS SEMPENA PENGANJURAN MESYUARAT MENTERI-MENTERI ASEAN MENGENAI TENAGA KE-33 (AMEM-33) DI KUALA LUMPUR PADA 5 HINGGA 9 OKTOBER 2015

Tarikh Iklan Disiarkan : 10 September 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 17 September 2015
73 SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAHARUAN SUBSCRIPTION AND SUPPORT PERISIAN VMWARE VSPHERE BAGI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR, MALAYSIA (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 08 September 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 15 September 2015
74 SEBUT HARGA MEMBEKAL TONER MESIN CETAK (PRINTER) UNTUK KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Tarikh Iklan Disiarkan : 04 September 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 22 September 2015
75 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL PAKAIAN KHAS BUKAN UNIFORM BAGI PERSONEL SECURITY OFFICER (PSO) DAN PEMANDU YANG BERTUGAS SEMPENA PENGANJURAN MESYUARAT MENTERI-MENTERI ASEAN MENGENAI TENAGA KE-33 (AMEM-33) DI KUALA LUMPUR PADA 5 HINGGA 9 OKTOBER 2015

Tarikh Iklan Disiarkan : 03 September 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 08 September 2015
76 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN SEWAAN BERSERTA PENGHANTARAN & PENGAMBILAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN SERTA PENDAWAIAN & KERJA-KERJA TEKNIKAL BAGI PERALATAN TEKNIKAL SEMPENA PENGANJURAN MESYUARAT MENTERI-MENTERI ASEAN MENGENAI TENAGA KE-33 (AMEM-33) DI HOTEL GRAND HYATT KUALA LUMPUR

Tarikh Iklan Disiarkan : 27 Ogos 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 02 September 2015
77 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN SEWAAN EMPAT (4) MESIN PENYALIN SELAMA LIMA (5) HARI SEMPENA PENGANJURAN MESYUARAT MENTERI-MENTERI ASEAN MENGENAI TENAGA KE-33 (AMEM-33) DI HOTEL GRAND HYATT KUALA LUMPUR

Tarikh Iklan Disiarkan : 26 Ogos 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 01 September 2015
78 *PINDAAN : SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERISIAN REVERSE PROXY/LOAD BALANCER BAGI VMWARE/HYPER-V DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 20 Ogos 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 24 Ogos 2015
79 Keputusan Lembaga Perolehan KeTTHA dan Jawatankuasa Sebut Harga KeTTHA Bagi Bulan Julai 2015

Tarikh Iklan Disiarkan : 19 Ogos 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 31 Disember 2015
80 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BAHAN PROMOSI KEMENTERIAN TENAGA TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Tarikh Iklan Disiarkan : 14 Ogos 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 18 Ogos 2015
81 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENCETAK BAG NON WOVEN (FULL LAMINATED) DAN STATIONERY CASE SEBAGAI BAHAN CENDERAHATI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 13 Julai 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 15 Julai 2015
82 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENYELENGGARAAN PENGALAS KAKI DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 19 Jun 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 23 Jun 2015
83 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN FOTOSTAT DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA) UNTUK TEMPOH DUA BELAS (12) BULAN

Tarikh Iklan Disiarkan : 16 Jun 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 23 Jun 2015
84 Keputusan-keputusan Perolehan Bagi Bulan Mei 2015

Tarikh Iklan Disiarkan : 12 Jun 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 31 Disember 2015
85 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN POKOK BUNGA HIDUP BERPASU DAN POKOK BUNGA HIASAN DALAMAN BERPASU SERTA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 09 Jun 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 16 Jun 2015
86 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMANTAUAN MEDIA (MEDIA MONITORING) BAGI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR BAGI TEMPOH 24 BULAN

Tarikh Iklan Disiarkan : 03 Jun 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 10 Jun 2015
87 SEBUT HARGA BAGI MELANTIK FIRMA UNTUK PERKHIDMATAN MENYEDIAKAN MANUAL PROSEDUR KERJA BAGI PENGURUSAN KUMPULAN WANG TENAGA BOLEH BAHARU

Tarikh Iklan Disiarkan : 01 Jun 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 14 Julai 2015
88 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN KENDERAAN BESERTA PEMANDU BAGI MESYUARAT PEGAWAI-PEGAWAI KANAN ASEAN MENGENAI TENAGA KE-33 (33rd SOME) PADA 25 HINGGA 31 MEI 2015

Tarikh Iklan Disiarkan : 12 Mei 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 14 Mei 2015
89 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN SEWAAN KENDERAAN BAGI KEGUNAAN PEGAWAI PENGIRING YB MENTERI DI SABAH BAGI TEMPOH 1 TAHUN

Tarikh Iklan Disiarkan : 12 Mei 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 19 Mei 2015
90 Keputusan-keputusan Perolehan Yang Telah Diputuskan Melalui Lembaga Perolehan Kementerian (LP) dan Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) bagi tempoh Jan 2015 sehingga April 201

Tarikh Iklan Disiarkan : 30 April 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 31 Disember 2015
91 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN SWASTA, KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Tarikh Iklan Disiarkan : 09 April 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 21 April 2015
92 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MENCETAK DAN MENGHANTAR BUKU LAPORAN TAHUNAN 2014 KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Tarikh Iklan Disiarkan : 06 April 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 13 April 2015
93 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENCETAK SET TALI LEHER DAN SET SCARFT SEBAGAI BAHAN CENDERAMATA KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR.

Tarikh Iklan Disiarkan : 06 April 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 09 April 2015
94 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMANTAUAN MEDIA (MEDIA MONITORING) BAGI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA) DAN AGENSI DI BAWAHNYA (SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR (SPAN), SURUHANJAYA TENAGA (ST) DAN MALAYSIAN GREEN TECHNOLOGY CORPORATION (MGTC)

Tarikh Iklan Disiarkan : 01 April 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 08 April 2015
95 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN BEKALAN PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR BAGI TAHUN 2015

Tarikh Iklan Disiarkan : 30 Mac 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 01 April 2015
96 TAWARAN SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MENCETAK, MENTERJEMAH DAN MEMBEKAL LAPORAN TAHUNAN 2013 BAGI SEDA MALAYSIA

Tarikh Iklan Disiarkan : 16 Mac 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 06 April 2015
97 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERISIAN REVERSE PROXY/LOAD BALANCER BAGI VMWARE/HYPER-V DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 26 Februari 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 02 Mac 2015
98 PERKHIDMATAN SEWAAN KENDERAAN BESERTA PEMANDU UNTUK PROGRAM KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR 2015 DI W.P. LABUAN

Tarikh Iklan Disiarkan : 06 Februari 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 10 Februari 2015
99 PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN VMWARE VCENTER DAN VMWARE VSPHERE ENTREPRISE PLUS SERTA SOKONGAN TEKNIKAL

Tarikh Iklan Disiarkan : 06 Februari 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 10 Februari 2015
100 PERKHIDMATAN PEROLEHAN SEWAAN KOMPUTER PERIBADI BAGI PELAKSANAAN SISTEM 1GFMAS KEPADA KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA) SERTA AGENSI DI BAWAHNYA (JABATAN BEKALAN AIR PUTRAJAYA, JABATAN BEKALAN AIR LABUAN, JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN DAN PROJEK PENYALURAN AIR MENTAH PAHANG-SELANGOR (PPAMPS))

Tarikh Iklan Disiarkan : 08 Januari 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 29 Januari 2015
101 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENGUBAHSUAIAN & REKABENTUK DALAMAN RUANGAN PEJABAT DI PEJABAT PENTADBIRAN YB MENTERI, YB TIMBALAN MENTERI, PEJABAT KETUA SETIAUSAHA, BAHAGIAN AKAUN DAN UNIT INTEGRITI DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Tarikh Iklan Disiarkan : 21 November 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 02 Disember 2014
102 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PEMBEKALAN, PENGHANTARAN DAN PEMASANGAN KEMASAN KERTAS DINDING (WALLPAPER) DAN PERMAIDANI DI PEJABAT SETIAUSAHA POLITIK YB MENTERI, PEJABAT KETUA SETIAUSAHA DAN BILIK TETAMU YB TIMBALAN MENTERI

Tarikh Iklan Disiarkan : 20 November 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 27 November 2014
103 Tawaran Iklan Sebut Harga bagi Pelantikan Perkhidmatan Perunding berkenaan Cukai barang dan Perkhidmatan (GST) di SEDA Malaysia

Tarikh Iklan Disiarkan : 07 November 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 18 November 2014
104 TAWARAN SEBUT HARGA BAGI PELANTIKAN JURUPERUNDING BEBAS UNTUK PERKHIDMATAN MENYEDIAKAN MANUAL PROSEDUR KERJA (SOP) DAN MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN KUOTA SOLAR FOTOVOLTAIK BERKAPASITI MELEBIHI 425 KW SEHINGGA DAN TERMASUK 1MW BAGI KATEGORI BUKAN INDIVIDU (SECARA MANUAL) DI BAWAH MEKANISMA TARIF GALAKAN

Tarikh Iklan Disiarkan : 04 November 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 18 November 2014
105 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEROLEHAN PERALATAN ICT BAGI BAHAGIAN AKAUN DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU & AIR (KeTTHA). NO. SEBUT HARGA: KeTTHA (SH) 10/2014

Tarikh Iklan Disiarkan : 30 Oktober 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 06 November 2014
106 SEBUT HARGA UNTUK BEKALAN /PERKHIDMATAN (SPP BIL. 2 TAHUN 2014) PERKHIDMATAN MELAKSANAKAN SECURITY POSTURE ASSESSMENT (SPA) DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU & AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 20 Oktober 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 23 Oktober 2014
107 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN KAWALAN MAKHLUK PEROSAK UNTUK KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR, BLOK E4/5 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E, PUTRAJAYA.

Tarikh Iklan Disiarkan : 25 September 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 07 Oktober 2014
108 TENDER PENYELENGGARAAN PERKAKASAN, PERISIAN ICT DAN PERALATAN M&E (MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL) BAGI PUSAT DATA HIJAU KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR. (TENDER KeTTHA 2/2014)

Tarikh Iklan Disiarkan : 14 Ogos 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 04 September 2014
109 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM EMEL DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR. (NO. SEBUT HARGA: KeTTHA SH (B) 1/2014)

Tarikh Iklan Disiarkan : 12 Ogos 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 15 Ogos 2014
110 Sebut Harga Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Swasta Untuk Kompleks Mukasauk, Stesen Pam dan Kuarters Pekerja di Karak, Pahang. (No. Sebut Harga : PPAMPS(SH)2/2014)

Tarikh Iklan Disiarkan : 11 Julai 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 23 Julai 2014
111 KEPUTUSAN SEBUT HARGA BAGI SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN POKOK BERPASU HIDUP DAN POKOK BUNGA BERPASU DI KeTTHA

Tarikh Iklan Disiarkan : 16 Jun 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 20 Jun 2014
112 Sebut Harga Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Swasta Untuk Kompleks Muka Sauk, Stesen Pam dan Kuarters Pekerja di Karak, Pahang. (No. Sebut Harga : PPAMPS(SH)1/2014)

Tarikh Iklan Disiarkan : 05 Jun 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 20 Jun 2014
113 Sebut Harga Perkhidmatan Sewaan dan Penyelenggaraan Pokok Berpasu Hidup dan Pokok Bunga Berpasu Di Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. (No. Sebut Harga : KeTTHA(SH)7/2014)

Tarikh Iklan Disiarkan : 26 Mei 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 02 Jun 2014
114 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Menterjemah Dan Membekal Laporan Tahunan 2013 Bagi SEDA Malaysia

Tarikh Iklan Disiarkan : 14 Mei 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 16 Mei 2014
115 Tender Bagi Membangun, Membekal, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyelenggara Peralatan Serta Perisian Bagi; i. Peningkatan Pusat Data Hijau; ii. Pusat Pemulihan Bencana; Dan iii. Komputer Peribadi dan Komputer Riba Di Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air.

Tarikh Iklan Disiarkan : 28 April 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 28 Mei 2014
116 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penerbitan Video Korporat Untuk Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. [KeTTHA(SH)1/2014]

Tarikh Iklan Disiarkan : 21 April 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 27 April 2014
117 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Landskap Di Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. [KeTTHA(SH)4/2014]

Tarikh Iklan Disiarkan : 21 April 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 27 April 2014
118 Sebut Harga Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Telefon Toshiba IP-Business Communication di Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (No. Sebut Harga : KeTTHA (SH) 6/2014

Tarikh Iklan Disiarkan : 10 April 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 14 April 2014
119 Sebut Harga Perkhidmatan Penyewaan dan Penyelenggaraan Pengalas Kaki di Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (No. Sebut Harga : KeTTHA (SH) 5/2014

Tarikh Iklan Disiarkan : 10 April 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 14 April 2014
120 Sebut Harga Perkhidmatan Penyelenggaraan Landskap Di Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. (No. Sebut Harga : KeTTHA(SH)4/2014)

Tarikh Iklan Disiarkan : 07 April 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 10 April 2014
121 Sebut Harga Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Swasta Untuk Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. (No. Sebut Harga: KeTTHA (SH) 3/2014)

Tarikh Iklan Disiarkan : 04 April 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 14 April 2014
122 Sebut Harga Perkhidmatan Penerbitan Video Korporat Untuk Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. (No. Sebut Harga: KeTTHA(SH)1/2014)

Tarikh Iklan Disiarkan : 12 Mac 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 19 Mac 2014
123 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENERBITAN VIDEO KORPORAT UNTUK KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (No. Sebut Harga : KeTTHA(SH)1/2014)

Tarikh Iklan Disiarkan : 21 Februari 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 28 Februari 2014
124 Permohonan Untuk Cadangan Bagi Membekalkan Perkhidmatan Kerja-Kerja Audit Ke Atas Peruntukan Daripada Tarif Elektrik Bagi Kumpulan Wang Tenaga Boleh Baharu (Re Fund)

Tarikh Iklan Disiarkan : 21 November 2013
Tarikh Tutup Dokumen : 21 November 2013
125 Iklan Pemberitahuan Pembekal Yang Berjaya Sebut Harga Bil.11/2013

Tarikh Iklan Disiarkan : 01 November 2013
Tarikh Tutup Dokumen : 01 November 2013
Kongsi Halaman Ini :
Sorotan Penting
image Penyerahan sijil penghargaan kepada TNB & ST Selanjutnya
image Program Satu Pingat Satu Pokok: Pemenang Pingat Emas KL2017 Tanam Pokok di Bukit Jalil Selanjutnya
image Pelancaran Tapak Rintis Premis Makanan Hijau Dan Sistem Pencernaan Anaerobik Selanjutnya
image MAJLIS SAMBUTAN DEEPAVALI KeTTHA DISAMBUT MERIAH Selanjutnya
noimage Kumpulan Wang Industri Elektrik (KWIE) Selanjutnya
image Karnival Inovasi Teknologi Hijau Selanjutnya
image Menteri KeTTHA Rasmi IGEM2017 Selanjutnya
image Pelan Induk Teknologi Hijau dilancar Selanjutnya
image M5 – Infra Rakyat Selanjutnya
noimage KeTTHA terima kereta elektrik Tesla Selanjutnya
image SNEAK PREVIEW IGEM 2017 - TO POWER GREEN CITIES Selanjutnya
image Menteri KeTTHA saksi perjanjian Energy Purchase and Wheeling Agreement Selanjutnya
image 7TH IWA-ASPIRE CONFERENCE & WATER MALAYSIA EXHIBITION 2017 Selanjutnya
noimage Menteri KeTTHA Lancar Dana Kontrak Prestasi Tenaga (EPC) 16 Ogos 2017, Putrajaya - Datuk Seri Panglima Dr Maximus Johnity Ongkili, Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air hari ini telah melancarkan program Dana Kontrak Prestasi Tenaga (EPC)... Selanjutnya
noimage MAJLIS MESRA AIDILFITRI KeTTHA DISAMBUT MERIAH Majlis Mesra Aidilfitri Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) bersama Menteri.... Selanjutnya
noimage LOJI RAWATAN KUMBAHAN PANTAI 2 DAN PANTAI ECO PARK DIBUKA SECARA RASMI Kuala Lumpur, 25 Mei 2017 - Loji bawah tanah pertama di Malaysia dan terbesar di rantau Asia Pasifik, Loji Rawatan Kumbahan Pantai 2 (P2STP) dan Pantai Eco Park telah dibuka secara rasminya... Selanjutnya
image Minister Ongkili Invites All Malaysians To Inspire The World At Expo 2017 Selanjutnya
noimage ACTING DEPUTY MINSTER KeTTHA LAUNCH THE IWA-ASPIRE CONFERENCE The Acting Deputy Minister of Energy, Green Technology and Water YB Senator Dato’ Seri SK Devamany today launched the IWA - ASPIRE 2017... Selanjutnya
noimage 59 KAKITANGAN KeTTHA TERIMA ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG Seramai 59 kakitangan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA), Jabatan dan Agensi telah menerima APC.. Selanjutnya
image ACTING DEPUTY MINSTER KeTTHA LAUNCH THE MBA IN INFRASTRUCTURE ASSET MANAGEMENT The Institute for Infrastructure Asset Management (IIAM) Asia Region - Malaysia... Selanjutnya
image SMART AND ECO FRIENDLY CITY SEMINAR Secretary General, Ministry of Energy, Green Technology and Water Dato’ Seri Ir. Dr Zaini Ujang has delivered keynote speech.. Selanjutnya
image Menteri KeTTHA Lancar Stesen ChargEV Serdang, 9 Mac 2017 - Datuk Seri Panglima Dr Maximus Johnity Ongkili, Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air hari ini telah melancarkan stesen ChargEV... Selanjutnya
image MESYUARAT PERTAMA MAJLIS TEKNOLOGI HIJAU DAN PERUBAHAN IKLIM YAB Perdana Menteri, Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak telah mempengerusikan Mesyuarat Pertama Majlis Teknologi Hijau Dan Perubahan Iklim... Selanjutnya
noimage Menteri KeTTHA Perkenal Malaysia di EXPO Astana 2017 Putrajaya, 1 Mac 2017 - Datuk Seri Panglima Dr Maximus Johnity Ongkili, Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air hari ini telah memperkenalkan Malaysia... Selanjutnya
image MAJLIS PERJUMPAAN KETUA SETIAUSAHA KETTHA BERSAMA WARGA KETTHA DAN AGENSI Majlis Perjumpaan Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA... Selanjutnya
image MAJLIS PERJUMPAAN MENTERI BERSAMA WARGA KeTTHA DAN AGENSI PUTRAJAYA, 24 Januari 2017 – Majlis Perjumpaan Menteri bersama Warga KeTTHA dan Agensi serta Amanat Tahun 2017... Selanjutnya
image Pemangku Timbalan Menteri KeTTHA Lancar Projek Mewujudkan Industri Pembungkusan Green-Blue Putrajaya, 10 Januari 2017 – Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) telah melancarkan satu inisiatif baru iaitu Projek Mewujudkan Industri Pembungkusan Green-Blue... Selanjutnya
image KETUA SETIAUSAHA KeTTHA SAKSI MoU ANTARA AIR BERHAD DAN UTM Putrajaya – Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Dato’ Seri Ir Dr. Zaini Ujang menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU)... Selanjutnya
noimage INDUSTRIAL ENGAGEMENT WORKSHOP ON SKILLS CHALLENGES IN THE WATER AND WASTEWATER INDUSTRY Putrajaya, 8 Dec 2016 - Universiti Kuala Lumpur through its newly establish Centre for Water Engineering and its strategic alliances; UNESCO-IHE Institute for Water Education & Malaysian Water Association... Selanjutnya
image 100 move into longhouses in Matunggong MATUNGGONG, 3 November - Some 100 people in Kampung Membatu Laut Baru, here, received an early Christmas present after finally moving comfortably into their homes... Selanjutnya
image Pemangku Timbalan Menteri KeTTHA Rasmi Projek Pembetungan PAPAN 1 YB Senator Dato’ Sri S.K. Devamany, Pemangku Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air telah melancarkan Projek Loji Rawatan Kumbahan Serantau dan Rangkaian Paip Pembetungan Projek di Papan (PAPAN 1)... Selanjutnya
image 22nd Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Dato' Seri Ir. Dr. Zaini Ujang telah menyampaikan taklimat berkaitan pemuliharaan tenaga dan kelestarian sempena Persidangan 22nd Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 22)... Selanjutnya
noimage MAJLIS PERJUMPAAN KETUA SETIAUSAHA KETTHA BERSAMA WARGA KETTHA DAN AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN Majlis Perjumpaan Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA), YBhg. Dato' Seri Ir. Dr. Zaini Ujang Bersama Warga KeTTHA dan Agensi Di Bawah Kementerian telah diadakan dengan jayanya pada 9 November 2016... Selanjutnya
 
Pengguna Atas Talian : onlineonline
Statistik Pelawat : totaltotaltotaltotaltotaltotaltotal
 
Tarikh Akhir Kemaskini :
Hakcipta © 2014 Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1024 x 768