Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006 [Akta 654]
article printer email

Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006 bertujuan untuk mewujudkan sebuah badan kawal selia untuk menyelia dan mengawal selia perkhidmatan bekalan air dan perkhidmatan pembetungan. Ia terdapat enam bahagian dan empat puluh empat seksyen di bawah Akta 654. Bahagian-bahagian berkenaan adalah seperti berikut:

Bahagian I
Bahagian ini menyatakan tarikh berkuat kuasanya Akta ini dan ianya terpakai hanya kepada Semenanjung Malaysia, Wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya.
 
Bahagian II
Bahagian ini memperuntukkan penubuhan SPAN secara terperinci termasuk mengenai air ke anggota oleh SPAN yang terdiri daripada seorang Pengerusi, Ketua Pegawai Eksekutif dan tidak kurang daripada lapan tetapi tidak melebihi daripada 10 orang anggota SPAN yang lain.
 
Bahagian III
Bahagian ini menyentuh mengenai fungsi dan kuasa SPAN termasuk arahan Y.B. Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air kepada SPAN.
 
Bahagian IV
Bahagian ini menyentuh mengenai peruntukan yang berkaitan dengan tanggungjawab dan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif SPAN serta syarat perkhidmatan dan pelantikan pekerja-pekerja SPAN.
 
Bahagian V
Bahagian ini berkaitan dengan penubuhan Kumpulan Wang Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara dan perbelanjaan yang dibenarkan oleh Suruhanjaya. Ia juga memperuntukkan kuasa untuk meminjam oleh SPAN dan pelaburan yang boleh dilakukan terhadap Kumpulan Wang tersebut tetapi tertakluk kepada kelulusan Y.B. Menteri Kewangan.
 
Bahagian VI
Bahagian ini adalah berkaitan dengan peruntukan-peruntukan am, antaranya pendakwaan kesalahan di bawah Akta ini termasuk obligasi kerahsiaan anggota Suruhanjaya.

 

BIL. PERUNDANGAN SUBSIDIARI P.U.(A)/P.U.(B)
1. Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006 Akta 654
2. Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006-Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa P.U.(B)39/2007

 

 
Kongsi Halaman Ini :
Sorotan Penting
noimage Dialog TN50 Membudayakan Amalan Hijau Selanjutnya
image Resolusi Meningkatkan Kecekapan Perkhidmatan Bekalan Air Selanjutnya
image Dialog TN50 Green Selanjutnya
image SABAH AKAN MENDAPAT BEKALAN ELEKTRIK LEBIH BAIK MENJELANG 2020 Ribuan warga Sabah membanjiri Suria Sabah Mall di sini hari ini sempena Hari Terbuka Bekalan Elektrik Sabah anjuran Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air... Selanjutnya
 
Pengguna Atas Talian : onlineonline
Statistik Pelawat : totaltotaltotaltotaltotaltotaltotal
 
Tarikh Akhir Kemaskini : 23/02/2018
Hakcipta © 2014 Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1024 x 768