Akta Tenaga Boleh Baharu 2011 [Akta 725]
article printer email

AKTA TENAGA BOLEH BAHARU 2011 [AKTA 725]

BIL. PERUNDANGAN SUBSIDIARI P.U(A)/P.U.(B)
1. Akta Tenaga Boleh Baharu 2011 Akta 725
2. Akta Tenaga Boleh Baharu 2011-Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa P.U.(B)589/2011
3. Peraturan-Peraturan Tenaga Boleh Baharu (Kriteria bagi Sumber Boleh Baharu) 2011 P.U.(A)383/2011
4. Perintah Tenaga Boleh Baharu (Peruntukan Daripada Tarif Elektrik) 2011 P.U.(A)384/2011
5. Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan Dan Kadar Tarif Galakan) 2011     P.U.(A)385/2011
6. Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Perjanjian Pembelian Kuasa Tenaga Boleh Baharu) 2011     P.U.(A)386/2011
7. Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (KehendakTeknikal Dan Pengendalian) 2011    P.U.(A)387/2011
8. Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Mendapatkan Wang Oleh Pemegang Lesen Pengagihan) 2011     P.U.A)388/2011
9. Perintah Tenaga Boleh Baharu (Fi Pentadbiran) 2011     P.U.(A)389/2011
10. Kaedah-Kaedah  Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan Dan Kadar Tarif Galakan) (Pindaan) 2013     P.U.(A)107/2013
11. Perintah Tenaga Boleh Baharu (Pindaan Jadual) 2013     P.U.(A)108/2013
12. Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan Dan Kadar Tarif Galakan) (Pindaan) (No. 2) 2013     P.U.(A)312/2013
13. Peraturan-Peraturan  Tenaga Boleh Baharu (Kriteria Bagi Sumber Boleh Baharu) (Pindaan) 2013     P.U.(A)373/2013
14. Perintah Tenaga Boleh Baharu (Pindaan Jadual) (No. 2) 2013     P.U.(A)374/2013
15. Perintah Tenaga Boleh Baharu (Peruntukan Daripada Tarif Elektrik) 2013     P.U.(A)375/2013
16. Perintah Tenaga Boleh Baharu (Pindaan Jadual) 2014 P.U. (A) 70/2014
17. Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kehendak Teknikal Dan Pengendalian) (Pindaan) 2014 P.U.(A) 120/2014
18. Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Mendapatkan Wang Oleh Pemegang Lesen Pengagihan) (Pindaan) 2014 P.U.(A) 121/2014
19. Perintah Tenaga Boleh Baharu (Pindaan Jadual) (No. 2) 2014 P.U.(A) 335/2014
20. Perintah Tenaga Boleh Baharu (Pindaan Jadual) 2015 P.U. (A) 82/2015
21. Perintah Tenaga Boleh Baharu (Pindaan Jadual) 2015- Pembetulan P.U.(A) 88/2015
22. Perintah Tenaga Boleh Baharu (Pindaan Jadual) (No. 2) 2015 P.U.(A) 307/2015
23.Perintah Tenaga Boleh Baharu (Pindaan Jadual) 2017

 
P.U. (A) 222/2017

 

Kongsi Halaman Ini :
Sorotan Penting
image 600 Warga KeTTHA Hadir Majlis Amanat Bersama Ketua Setiausaha Negara Selanjutnya
noimage Projek Pembinaan Loji Rawatan Serantau dan Rangkaian Paip Pembetungan Kuantan Selanjutnya
image Pelancaran Pusat Informasi Awam (PIC) Projek Pembentungan Langat Selanjutnya
image KSU KeTTHA Rasmi McDonald’s Setia Alam Selanjutnya
 
Pengguna Atas Talian : onlineonline
Statistik Pelawat : totaltotaltotaltotaltotaltotaltotal