Seksyen Regulatori dan Pembangunan Teknologi Hijau
article printer email
Fungsi
  1. Merangka dan menetapkan hala tuju pelaksanaan program/projek pembangunan Bandar Rendah Karbon ke arah pembangunan lestari. 
  2. Merancang dan menetapkan hala tuju Green Technology Financing Scheme (GTFS) bagi menyokong pembangunan teknologi hijau. 
  3. Merancang, menetap dan memberi khidmat nasihat mengenai pelaksanaan program promosi ke arah memupuk dan meningkatkan kesedaran awam mengenai teknologi hijau di semua lapisan masyarakat. 
  4. Merangka, menetap dan menilai pelaksanaan International GreenTech & Eco Products Exhibition and Conference (IGEM) 
  5. Mewujudkan kerjasama pintar dalam pembangunan modal insan berkaitan teknologi hijau bagi tujuan pelaksanaan dan penyebarluasan aplikasi dalam sektor-sektor utama penjana ekonomi negara. 
  6. Menyelaras pelaksanaan program/projek Pelabelan Hijau (Green Labelling) bagi menyokong pembangunan produk dan perkhidmatan hijau negara. 
  7. Merancang pelaksanaan program/projek Direktori Hijau (Green Directory) sebagai pangkalan data utama (central repository) di peringkat nasional  untuk dijadikan sumber rujukan bagi produk dan perkhidmatan hijau negara. 
  8. Menetapkan hala tuju perluasan aplikasi serta pengembangan produk/perkhidmatan hijau tempatan menerusi inisiatif perolehan hijau (Green Procurement) menerusi pelaksanaan Perolehan Hijau Kerajaan (Green Government Procurement – GGP) dalam membantu memacu pertumbuhan ekonomi hijau negara. 
  9. Merangka pelaksanaan aktiviti/program perluasan aplikasi serta pengembangan produk/perkhidmatan hijau tempatan menerusi program pembangunan IKS dan Industri hijau tempatan dalam membantu memacu pertumbuhan ekonomi hijau negara. 
  10. Merancang dan menetapkan hala tuju pelaksanaan program/aktiviti promosi dan pembangunan Green ICT negara khususnya di sektor awam bagi menyumbang kepada pengurangan kadar pelepasan karbon dalam sektor ICT di peringkat nasional.
Kongsi Halaman Ini :
Sorotan Penting
image 600 Warga KeTTHA Hadir Majlis Amanat Bersama Ketua Setiausaha Negara Selanjutnya
noimage Projek Pembinaan Loji Rawatan Serantau dan Rangkaian Paip Pembetungan Kuantan Selanjutnya
image Pelancaran Pusat Informasi Awam (PIC) Projek Pembentungan Langat Selanjutnya
image KSU KeTTHA Rasmi McDonald’s Setia Alam Selanjutnya
 
Pengguna Atas Talian : onlineonline
Statistik Pelawat : totaltotaltotaltotaltotaltotaltotal