Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
article printer email
Objektif 
Memastikan Kementerian dan Jabatan / Bahagian mempunyai struktur organisasi yang mantap dan dapat melaksanakan fungsi dengan cekap dan berkesan.
 • Membangunkan sumber manusia yang cemerlang melalui program latihan yang terancang.
 • Mewujudkan hubungan yang hormoni antara pihak pengurusan dan pekerja.
 • Meningkatkan displin dan integriti di kalangan warga KeTTHA secara berterusan.
 • Memastikan semua urusan perkhidmatan dilaksanakan secara teratur bagi menjaga kebajikan kakitangan.

Unit 
Unit Pembangunan Sumber Manusia
 • Merancang dan menyelaras aktiviti latihan dalam dan luar negara
 • Merancang, melaksana dan memantau Pelan Operasi latihan, TNA.
 • Membangun kurikulum latihan.
 • Mengendali dan menyelaras urusan penilaian kompetensi.
 • Menguruskan Peperiksaan Perkhidmatan Awam.
 • Mengendali Kursus Induksi Umum/Khusus.
 • Urusetia Jawatankuasa Latihan.
 • Melaksanakan urusan APC/Mithali.
 • Taklimat kepada pegawai baru.
Unit Perancangan Tenaga Manusia, Pembangunan Organisasi
 • Mengurus keperluan penstrukturan semula organisasi.
 • Mengurus keperluan perjawatan Kementerian.
 • Mengemaskini data perjawatan.
 • Melaksanakan urusan LNPT.
 • Melaksana aktiviti naziran.
 • Melaksanakan urusan tatatertib. 
 • Melaksanakan urusan perisytiharan harta.
 • Mengurus Pelantikan Anggota ST, SPAN dan SEDA Malaysia
 • Menguruskan Terma dan Saraan untuk Anggota/Pekerja ST, SPAN dan SEDA Malaysia
 • Mengurus pencalonan Anugerah Darjah Kebesaran/Bintang/Pingat.
 • Menguruskan kelulusan lawatan persendirian luar negara
Unit Pengurusan Sumber Manusia
 • Mengurus pengambilan, pengisian jawatan, penempatan dan pertukaran pegawai.
 • Mengurus urusan tanggung kerja.
 • Mengurus urusan hal ehwal perkhidmatan.
 • Mengurus urusan pekerja/pegawai kontrak.
 • Mengurus urusan tanggung kerja, pemangkuan dan kenaikan pangkat.
 • Menguruskan persaraan.    
 • Melaksanakan urusan cuti.
 • Mengurus pusingan kerja.
 • Menguruskan elaun dan kemudahan perkhidmatan pegawai
 • Menguruskan landasan kerjaya pegawai/pelan penggantian
 • Merancang, melaksana, memantau pelaksanaan Pelan Strategik Sumber Manusia
 • Urus setia mesyuarat PPSM.
Unit HRMIS
 • Melaksanakan dan menguruskan Modul/Sub Modul HRMIS
 • Melaksanakan Program Promosi dan latihan berterusan
 • Mengurusetiakan Jawatankuasa Pelaksanaan, Jawatankuasa Pemandu dan Pasukan Teras
 • One Stop Centre bagi urusan HRMIS
 • Melaksanakan naziran data HRMIS
 • Memantau pencapaian Modul/Sub Modul yang dijadikan KPI
Unit Psikologi
 •  Merancang, mengurus dan memantau pelaksanaan program pendidikan psikologi
 •  Merancang, mengurus dan memantau pelaksanaan program kaunseling
 •  Menguruskan pegawai berprestasi rendah dan bermasalah
 •  Melaksanakan program pementoran
 •  Mewujud dan menyelia Ahli Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB)
 •  Mengurus pelaksanaan Audit Nilai 
Kongsi Halaman Ini :
Sorotan Penting
image 600 Warga KeTTHA Hadir Majlis Amanat Bersama Ketua Setiausaha Negara Selanjutnya
noimage Projek Pembinaan Loji Rawatan Serantau dan Rangkaian Paip Pembetungan Kuantan Selanjutnya
image Pelancaran Pusat Informasi Awam (PIC) Projek Pembentungan Langat Selanjutnya
image KSU KeTTHA Rasmi McDonald’s Setia Alam Selanjutnya
 
Pengguna Atas Talian : onlineonline
Statistik Pelawat : totaltotaltotaltotaltotaltotaltotal