Bahagian Khidmat Pengurusan
article printer email
Objektif
  • Memberi perkhidmatan sokongan dan menjadi pemudah cara kepada setiap Bahagian/Jabatan/Unit di Kementerian;
  • Memastikan semua Perkhidmatan Sokongan yang diberi atau disalurkan telah dan akan digunakan oleh Bahagian/Jabatan/Unit di Kementerian secara optimum mengikut garis panduan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan; dan
  • Memastikan segala aspek keselamatan yang merangkumi seluruh warga Kementerian, dokumen / maklumat, bangunan dan harta-benda Kerajaan sentiasa terpelihara dan terjamin.

Unit
Unit Pentadbiran Am
  • Memberi perkhidmatan sokongan bagi pelaksanaan program dan aktiviti   kementerian dari segi kemudahan pejabat, pengurusan perhubungan dan   pengangkutan

Unit Parlimen
  • Menyelaras, memantau dan memastikan penyediaan draf jawapan Parlimen serta maklumbalas mesyuarat-mesyuarat utama kerajaan disediakan mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Unit Perolehan
  • Merancang, melaksana dan memantau semua proses perolehan dan pentadbiran kontrak Kementerian yang merangkumi bekalan, perkhidmatan dan kerja bagi memastikan perolehan yang telus dan mematuhi arahan yang berkuat kuasa.
  • Urus setia kepada Lembaga Perolehan A dan B serta Jawatankuasa Sebut harga Kementerian.

Unit Inovasi
  • Sebagai urusetia jawatankuasa berkaitan kualiti dan pelaksanaan program pembangunan modal insan dan kemajuan pentadbiran    awam kementerian serta menguruskan program inovasi       Kementerian.

Pusat Sumber
  • Memberi perkhidmatan perpustakaan seperti mengurus, menyelenggara dan memelihara koleksi perpustakaan untuk   kegunaan kakitangan merujuk atau meminjam bahan, serta perkhidmatan pengesanan dan pencarian sumber maklumat, mendokumen  maklumat dan edaran maklumat;
Kongsi Halaman Ini :
Sorotan Penting
image 600 Warga KeTTHA Hadir Majlis Amanat Bersama Ketua Setiausaha Negara Selanjutnya
noimage Projek Pembinaan Loji Rawatan Serantau dan Rangkaian Paip Pembetungan Kuantan Selanjutnya
image Pelancaran Pusat Informasi Awam (PIC) Projek Pembentungan Langat Selanjutnya
image KSU KeTTHA Rasmi McDonald’s Setia Alam Selanjutnya
 
Pengguna Atas Talian : onlineonline
Statistik Pelawat : totaltotaltotaltotaltotaltotaltotal